Augalininkystė

Visa UAB „Drąsutaičiai” gaminama ir realizuojama produkcija yra aukštos kokybės ir atitinka galiojančius standartus, aplinkosaugos ir sanitarinius-higieninius reikalavimus.

grudu_gamyba

Grūdinių kultūrų auginimas

UAB „Drąsutaičiai” pagrindinė gamybos šaka – augalininkystė. Augalininkystės specializacija – grūdų ir rapsų auginimas. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas grūdinėms kultūroms: auginami žieminiai kviečiai, miežiai, avižos, žieminiai ir vasariniai rapsai. Bendrovė kasmet atnaujina javų sėklinę medžiagą, nusiperkant aukštos reprodukcijos sėklinės medžiagos.
Nuo 1997-06-27 UAB „Drąsutaičiai” įregistruota kaip javų sėklininkystės ūkis. Bendrovė gali pasiūlyti sveikus veislinius sėklinius augalus ir kokybiškai paruoštą grūdų sėklą pagal Europos Sąjungos ISTA reikalavimus.

Pašarinių kultūrų auginimas ir gamyba

Bendrovė turi pašarų ruošimo strategiją, kurios esmė – koncentruotuosius pašarus gaminti iš savo išaugintų grūdų, ruošti savos gamybos žolinius pašarus iš auginamos vienmetės ir daugiametės žolės. Bendrovėje papildomai auginami kukurūzai silosui.
Pašarai gaminami vadovaujantis sauga, kuria reglamentuoja LR žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. 3D-225 patvirtintas „Privalomųjų prekinių pašarų saugos reikalavimų techninis reglamentas“.