Augalininkystė

Grūdinių kultūrų auginimas

UAB „Drąsutaičiai” pagrindinė gamybos šaka – augalininkystė. Ypatingai didelis dėmesys skiriamas grūdinėms kultūroms – auginami žieminiai kviečiai, miežiai, avižos, žieminiai ir vasariniai rapsai. Bendrovė kasmet atnaujina grūdinių kultūrų sėklinę medžiagą, todėl  užauginama produkcija yra aukštos kokybės, atitinka galiojančius standartus, aplinkosaugos ir sanitarinius-higieninius reikalavimus.

Nuo 1997-06-27 UAB „Drąsutaičiai” įregistruota kaip javų sėklininkystės ūkis. Bendrovė gali pasiūlyti sveikus veislinius sėklinius augalus ir kokybiškai paruoštą grūdų sėklą pagal Europos Sąjungos ISTA reikalavimus.

Pašarinių kultūrų auginimas ir gamyba

Bendrovė turi pašarų ruošimo strategiją, kurios esmė – koncentruotuosius pašarus gaminti iš savo išaugintų grūdų, ruošti savos gamybos žolinius pašarus iš auginamos vienmetės ir daugiametės žolės. Bendrovėje papildomai auginami kukurūzai silosui gaminti.