Gyvulininkystė

Pieno gavyba

UAB „Drąsutaičiai” pieno gavyba ir realizavimas bei jo plėtra vykdoma panaudojant masto ekonomijos privalumą, kaip vieną esmingiausių Lietuvos pieno ūkių konkurencingumo Europos Sąjungoje ir kitose tarptautinėse rinkose stiprinimo veiksnių. Nuo 1999 m. karvių skaičius išaugo, pieno gavybos rezultatai nuolat gerėja.

UAB „Drąsutaičiai“ parduoda pieną perdirbimui.

 

 
Galvijų auginimas

Bendrovėje galvijai laikomi (buliai ir penimos karvės) atskirame galvijų prieauglio tvarte. Įrengti visi reikalingi įrenginiai (mėšlo laikyklos (mėšlidės), rezervuarai, mėšlo šalinimo transporteriai, ventiliacija, ir kt.), kurie atitinka aplinkos apsaugos reikalavimus.
UAB „Drąsutaičiai” gali pasiūlyti mėsos perdirbimo įmonėms gero įmitimo galvijų su didele mėsos išeiga.