Gyvulininkystė

Pieno gavyba

UAB „Drąsutaičiai” pieno gavybos ir realizavimo verslas bei jo plėtra vyksta panaudojant masto ekonomijos privalumą, kaip vieną esmingiausių Lietuvos pieno ūkių konkurencingumo Europos Sąjungoje ir kitose tarptautinėse rinkose stiprinimo veiksnių. Nuo 1999 m. karvių skaičius išaugo (nuo 93 iki 200 vnt.), pieno gavybos rezultatai nuolat gerėja. Vidutiniškai kiekvieną dieną parduodama pieno perdirbimui 3,3 t. pieno.

 

Galvijų auginimas

Bendrovėje laikoma apie 250 penimų galvijų (buliai ir penimos karvės). Jie laikomi atskirame galvijų prieauglio tvarte. Įrengti visi reikalingi įrenginiai: mėšlo šalinimo transporteriai, ventiliacija ir kt.
UAB „Drąsutaičiai” gali pasiūlyti mėsos perdirbimo įmonėms gero įmitimo galvijų su didele mėsos išeiga.